Marksanering ger en giftfri miljö

Ett av riksdagens miljömål är ”en giftfri miljö” och i det målet ingår det att sanera förorenade områden i Sverige. Marksanering, alltså ”att göra marken ren”, innebär att göra den hälsosam.

På flera platser i Sverige är marken förorenad efter till exempel olyckor, utsläpp, gamla gruvor med mera. Under år 2006 gick Naturvårdsverket ut med information om att ca 45 000 områden i Sverige var förorenade. Vanliga föroreningar är olja, bensin, diesel, bekämpningsmedel, lösningsmedel samt tungmetaller som arsenik, koppar, krom med flera. Föroreningarna varierar och kan vara en blandning av de ovannämnda och graden av förorening är också olika.

Under 1800- och 1900-talen uppkom många av föroreningarna som man kan finna idag men orenheter sker även i nutid. Länsstyrelserna i Sverige är de som kartlägger de förorenade områdena som finns. Provtagningar och analyser avgör hur situationen är.

Marksaneringens fördelar

I nuläget finns i Sverige ca 1 300 förorenade områden med en mycket hög risk och som behöver en marksanering. De flesta är platser efter tidigare industrier.
Människor, natur och djur tar naturligtvis skada av föroreningar och fördelarna med en marksanering är många. En del ämnen är mer hälsofarliga än andra och kan orsaka sjukdomar som cancer. Alltfler massor och marker behandlas biologiskt och återvinns i Sverige med hjälp av jordtvätt och deponering.

Naturvårdsverket har fått i uppdrag att utreda förutsättningar för marksanering och hur detta ska finansieras när den som är ansvarig för marken inte har en möjlighet att betala för rengöringen. Senast den 31 januari nästa år (2016) ska detta uppdrag redovisas till miljö- och energidepartementet. Naturvårdsverket har skapat ett forum där de delar med sig av utredningen som har med miljökvalitetsmålet ”en giftfri miljö” att göra. Mer om detta kan du läsa om på Naturvårdsverkets hemsida.

Fasadbeklädnader och plåtprodukter

När det gäller fasaden så vill många att den ska vara vacker och ge bygget ett gott intryck. Det ska vara snyggt och prydligt helt enkelt. Det finns olika sorters fasadbeklädnader. Ett hus bygger man i stort sett på samma vis oavsett vad man har tänkt sig ha för utsida på väggarna. Det kan sen bli träpanel, puts, tegel, skivor eller kanske skiffer eller någon annan natursten. Alltså är teglet, träpanelen eller skivorna själva fasadbeklädnaden.

Ibland kan man vilja byta fasad på ett hus. Det kanske sitter gamla eternitplattor på fasaden och man tycker det hade varit snyggare med exempelvis träpanel.

När själva materialet är bestämt så är det även andra saker med fasaden som man kan behöva se över. Här kommer www.o-profil.se in i bilden. Det är ett företag som tillverkar och levererar bland annat plåtprodukter till ditt hus. Dom är belägna i Skåne och har ett stort kunnande och en vilja att hjälpa till. Det betyder att dom kan leverera även små specialbeställda partier av olika plåtarbeten, dessutom till överkomliga priser.

Plåtprodukter till hus

Om man vill ha träpanel eller kanske tegel, varför ska man bekymra sig om plåtprodukter när man tänker sig fasadbeklädnader? Jo, det finns ju fönster, och där kan det behövas bleck eller olika beslag. De är oftast gjorda i plåt. Fönsterbleck och kanske droppbleck kan vara användbart, för att inte tala om hängrännor och stuprännor. Det är inget man bygger i trä eller tegel.

Ibland kanske man till och med behöver lägga lite plåt på toppen av taket, så kallad nockplåt, eller olika murbeslag och gavelbeslag. Som vanlig medelsvensson gäller det att man får tag i en seriös och kunnig firma som kan hjälpa en med arbetet, eftersom det kan bli ganska dyrt i längden om det blir fel och otätt. En vattenläcka ställer till med stora kostnader och skador på ett hus eller en villa. Dessutom är det ju viss charm i att sitta i en solstol på semestern och titta på när andra jobbar.

Hustillverkare för ditt framtida hem

Om man vill ha ett nytt hus att leva i och ha som hem idag så är det allra bäst att man tar kontakt med en seriös hustillverkare. Det finns många anledningar till detta, det går mycket smidigare och snabbare än att bygga det bit för bit och ta det som det kommer som vissa byggfirmor gör, man kan redan från början se det färdiga resultatet och slippa obehagliga och oönskade överraskningar. Priset är bestämt och klart redan innan ni sätter igång för att ekonomin inte ska få sig en törn som man absolut inte hoppats på, ja anledningarna är många. Och därför väljer fler och fler idag att vända sig till just hustillverkare som kan leverera monteringsbara hem eller komma till er tomt med ett färdigmonterat hus, det är något som ni får komma överens om firma och privatperson emellan.

Hustillverkare jobbar på olika sätt

Därför är det viktigt att du kollar runt och tar kontakt med de olika firmorna för att få reda på vilken som passar dig och dina önskemål bäst. Om man kollar med vänner och bekanta vad de kan rekommendera är det alltid bra eftersom att personliga referenser är bra att lita till då de har fått en personlig erfarenhet som de kan relatera till och råda om. Antingen kan det vara så att en firma som tillverkar hus inte alls är seriösa och håller sina avtal, då är det ju ett självklart val att hålla sig ifrån dem.

Eller som det i de flesta fall är, en mycket seriös och duktig hustillverkare som faktiskt brinner och jobbar mycket hårt för att just du som kund ska bli så nöjd som det bara är möjligt. Dels för att det är det som de älskar att göra, men också för att det ger god reklam och bra möjligheter för dem att öka sin produktion och storlek på marknaden.

Hjälp med fönster i Vetlanda

Att bygga och renovera själv hemma är väldigt trendigt och populärt att göra idag, men det är inte alla gånger som man kan klara av allt som behöver göras på egen hand. Därför är det bra att det finns hantverkare som man kan ta hjälp av i de lägen som kan uppstå. Ett exempel på detta är när man ska sätta in eller byta fönster Vetlanda, då är det bästa alternativet att ta hjälp av en professionell fönstersättare eller glasmästare. I Vetlanda så finns det många duktiga fönstersättare som finns till för att hjälpa just dig när du är i renoveringstagen.

Eftersom att det är väldigt viktigt att det går rätt till, att man har valt rätt fönster, att tätningen blir så bra som möjligt och mycket annat så är det bra att man har kontakt med en duktig hantverkare i Vetlanda som antingen kan göra hela jobbet åt dig eller om du får tips och råd på hur du ska genomföra det på egen hand.

Då konkurrensen är rätt hård idag både i större städer men även i mindre orter som i Vetlanda så är det bra om man håller sig till en hantverkare och stödjer dennes arbete för att hans eller hennes firma ska kunna leva vidare. Så när man väl har hittat någon som är duktig på just fönster och annat hantverksarbete som man kommer överens med så är det bra för alla att fortsätta det samarbetet. Om du inte redan vet eller känner någon som kan fönster i Vetlanda är det bra om man kollar runt bland vänner och bekanta för att få tips om vilka man kan kontakta. Sen är det aldrig fel att kolla i den lokala tidningen eller på internet efter annonser då reklamen kan spegla firman eller hantverkaren väldigt bra.